Om oss

TOTALENTREPRENØR I STAVANGER-REGIONEN

Jærentreprenør er en stor og viktig totalentreprenør i Stavanger-regionen og Rogaland for øvrig. Vi har i de siste 30 årene bygget mer enn 2500 leiligheter, flere skoler og har oppført et vidt spekter av både små og store næringsbygg. Vi har egen betongavdeling, som gjør at større betongarbeider i egenregi er blant spesialitetene. Vår styrke er byggkompetanse, totalentreprise fra A til Å, planlegging, prosjektledelse og framdrift til avtalt levering. Med fornøyde kunder og ansatte som trives ser vi lyst på fremtiden.

ALLTID BÆREKRAFTIGE ENTREPRENØRTJENESTER

Som en totalentreprenør i Stavanger-regionen skal vi ta hensyn, vise omtanke, og være en pådriver for sunne holdninger. All betong vi bruker er lavkarbonbetong, og armeringen består av over 90% resirkulert stål. Vi har en egen BREEAM-NOR-AP ansatt hos oss for oppfølgning av BREEAM-prosjekter. Selskapet har gått over til flere digitale styringssystemer for å effektivisere driften, samtidig som vi reduserer miljøavtrykket på våre byggeplasser. Jærentreprenør skal alltid se etter nye løsninger og alternativer i tråd med god bærekraft.

EN STØDIG GJENG

Jærentreprenør er en stødig samarbeidspartner. Vi bruker jærsk tankegang når vi går inn i et prosjekt, og vårt mål er å gjennomføre alle prosjekter slik at alle parter blir fornøyd. Etablert for snart 40 år siden, og med tilholdsted på Varhaug, bygger vi videre på sunne jærske entreprenørtradisjoner. Stavanger- og Jærregionen er hovedmarkedet vårt, der vi bygger alle typer private og offentlige bygg.

HMSK- og ytre miljøpolicy

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lover og forskrifter, kundekrav og interne krav, samt kontinuerlig jobbe med å forbedre våre prosesser. Vi skal levere et produkt til kunden som vi er stolt av, som kunden er fornøyd med, og som har den kvaliteten som kunden har bestilt.

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen.

Vi ser på våre ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og vår virksomhet og våre prosjekter skal planlegges og gjennomføres slik at ansattes liv og helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade. Internkontroll er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for kontinuerlig forbedring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Innenfor vårt system for styring og daglig drift, fysiske arbeidsforhold og vernetjeneste, skal det utvikles systematiske tiltak for kontinuerlig forbedring.

Kvalitet

Vi skal levere produkter og tjenester i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, krav i lover og forskrifter, gjeldende standarder samt interne krav. Vi skal til enhver tid vurdere og håndtere risiko, være oppdatert på endringer, se muligheter i effektiviseringstiltak, ny teknologi og kompetanse.

HMS

Vi skal arbeide aktivt for å gjøre bedriften sikrere ved å følge lover og forskrifter samt aktivt jobbe for å forebygge skader og ulykker. Vi vil kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig.

Ytre miljø

Vi tar ansvar for ytre miljø som skal være forpliktende for vår virksomhet og integreres i den daglige driften. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene.

Vi slutter oss til BNLs mål og politikk om å arbeide for at næringen skal bygge, vedlikeholde og drifte gode, sunne, hensiktsmessige og robuste bygg og anlegg. BNLs miljø- og energipolitikk er forankret i FNs, EUs og Norges mål for et bærekraftig samfunn.

Ledelsen har, sammen med de ansatte, ansvar for at gjeldende lover og forskrifter, samt interne målsettinger etterleves.

VERDIER ER VIKTIGE FOR OSS SOM TOTALENTREPRENØR I STAVANGER-REGIONEN:

POSITIV: Jevnlige oppmuntringer, kjappe replikker og godt humør er medisin for både kolleger og kunder. Å snakke fint om bedriften, om hverandre, om kundene og prosjektene skaper selvtillit og lyst, og det blir enda enklere å møte utfordringer med en holdning om at dette får vi til.

DRIFTIG: Vi får det gjort. Gode forberedelser, tett samspill med samarbeidspartnere og kunder, og gode systemer sikrer at vi unngår misforståelser og kan jobbe smart og effektivt. Det handler både om sikkerhet og lønnsomhet. Dukker det opp utfordringer, tar vi ansvar og finner løsninger. Gjerne ved å tenke nytt og annerledes.

SKIKKELIG: Du kan stole på oss. En stødig samarbeidspartner har vært slagordet vårt i mange år. Det handler selvsagt om å holde det du lover. Men også at det skal se skikkelig ut rundt deg – utstyret skal være i orden, arbeidsplassen skal være ryddig. Vi skal være enkle å forholde oss til, og tydelige i våre krav til samarbeidspartnere.

TØFF: Sist, men ikke minst. Tøffe i hodet, har vi sagt. Modige nok til å tenke annerledes, og ikke alltid velge det enkleste og mest opplagte. Det er lov å feile – en gang. Tøffhet handler også om rettferdighet. Det krever mot å gi beskjed når noe er galt. Vi tør, og vi står sammen om de gode holdningene. Det gir styrke.