Offentlige bygg

Offentlige Bygg

Jærentreprenør har lang erfaring i bygging av offentlige bygg, som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, terminalbygg, kontor og betongarbeider i tilknytning til veiprosjekter. Mange av våre kunder kommer tilbake når noe nytt skal bygges. Dette tar vi som en tillitserklæring.