Næringsbygg

Byfjordparken – Jærentreprenør

Næringsbygg

Jærentreprenør bygger næringsbygg for profesjonelle utbyggere – industri, handel og for næringsmiddelindustrien. Vi bygger med kunden i fokus. Hvert prosjekt tilfører oss ny kunnskap og kompetanse.