Innmelding av reklamasjon


Innmelding av reklamasjon

Vi er en totalentreprenør som arbeider på oppdrag fra utbygger. I noen tilfeller bistår vi utbygger med reklamasjoner og følgende måte for registrering kan da benyttes.

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å melde inn mangler ved produkt:

  • Alle felt i skjemaet må være utfylt før innsending.
  • Bilde som viser feil / mangel må vedlegges for å sikre korrekt forståelse av problemet.
  • Se i FDV-dokumentasjonen om dette beskriver utfordringen og gir en løsning.
  • Ved befaring til reklamasjoner som ikke er reelle vil kunde bli belastet for timeforbruk.

I prosjekter der kjøper har en bruker i Viscenario må reklamasjoner meldes inn her: 
https://product.viscenario.com/users/login

For kunder i prosjekter uten pålogging til portalen i Viscenario gjelder skjema under.

    Når oppdaget du reklamasjon?

    Hvilket fag gjelder det?