Høydebasseng

Høydebasseng, skjult under bakkenivå, Egersund