Sola VGS flyfag

Sola VGS flyfag, grunn- og betongarbeider