Hå Sjukeheim

Hå sjukeheim på Nærbø, rehabilitering