Grandkvartalet

Boliger på Bryne. Grandkvartalet etter og før blokken ble malt