Jærentreprenør

BOLIGPROSJEKTER

Å kjøpe bolig er for de aller fleste den største enkeltinvesteringen som gjøres i løpet av livet. Nettopp derfor vektlegger Jærentreprenør godt håndverk og soliditet – også over tid. Som totalentreprenøren i Rogaland har vi har lang erfaring fra bygging av boliger, og står bak flere små og store boligprosjekter i regionen.

SE VÅRE BOLIGPROSJEKTER

NÆRINGSBYGG

Jærentreprenør bygger næringsbygg for profesjonelle utbyggere – industri, handel og for næringsmiddelindustrien. Som en totalentreprenør i Rogaland bygger vi med kunden i fokus. Hvert prosjekt tilfører oss ny kunnskap og kompetanse.

SE VÅRE NÆRINGSBYGG

OFFENTLIGE BYGG

Jærentreprenør er en solid partner med lang erfaring i bygging av offentlige bygg, som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, terminalbygg, kontor og betongarbeider i tilknytning til veiprosjekter. Mange av våre kunder kommer tilbake når noe nytt skal bygges. Dette tar vi som en tillitserklæring og eksempel på at vi er totalentreprenøren i Rogaland.

SE VÅRE OFFENTLIGE BYGG

REHAB

Rehabilitering av små og store bygg er også en del av vår portefølje. Vår spesialitet er rehabilitering av de aller største bygg i regionen. For slike jobber må man være kunnskapsrik, samtidig som man har respekt for både det historiske og det estetiske. Et løsningsorientert hode fra Jæren med mye erfaring er heller ikke feil.

SE VÅRE REHAB-ARBEIDER

JÆRENTREPRENØR PROSJEKT AS

Prosjektavdelingen som er et eget AS ble stiftet høsten 2010, som en naturlig del av at vi ble større, mer erfarne og solide. Nå er vi en stødig samarbeidspartner som realiserer prosjekter sammen med andre likesinnede aktører. Selskapet står også for oppfølging av boligprosjekter som Jærentreprenør er med på i egen regi. Det er prosjekter som Jærentreprenør Prosjekt AS eller Jærentreprenør Bolig har eierinteresser i. Som hovedregel tar Jærentreprenør Prosjekt AS over stafettpinnen ved regulerings- eller rammegodkjenningsnivå, og følger opp fram til overlevering, samt ivaretar garantiperioden.

HAR DU ET BOLIGPROSJEKT?

Utbyggere og grunneiere som sitter med tomter må gjerne ta kontakt for en hyggelig prat, slik at vi sammen kan se på mulighetene for et fruktbart samarbeid om kommende prosjekter. Vi har god erfaring med slike samarbeid, og ofte er dette en vinn-vinn-situasjon for alle.

Det er først og fremst prosjekter der en kan bygge større enheter som er aktuelle, for eksempel leilighetsbygg i flere varianter. Med bygging av over 2 500 leiligheter har Jærentreprenør opparbeidet seg spesialkompetanse over tid. , med mange flotte ferdigstilte prosjekter i hele regionen. 

Profilbilde av Lars

Lars Kjærgaard
Daglig leder Jærentreprenør Prosjekt

lk@jerentreprenor.no
481 28 434